Pievieno dziesmu

Latvijas tauta ir dziesmota tauta, tāpēc 100 dziesmas, kuras ir gods saukt par Latvijas Simtgades simbolu, tiks noteiktas tieši tautas balsojumā, kas ilgs no 2017. gada 18. novembra līdz 2018. gada 15. maijam.

Lūdzu, pievieno dziesmu, kurai noteikti jābūt lielajā dziesmu sarakstā, pirms tas tiek nodots tautas rokās.

Dziesmu pievienošana ilgs līdz 17.novembrim.

LATVIJAS SIMTGADE

Tas ir vārdu salikums, ko ar lepnumu izrunājam un ar saviļņojumu sadzirdam šodien. Šīs sajūtas mūs pavadīs ilgi, arī pēc 2018. gada 18. novembra, kamēr vien leposimies ar savu tautu, tās esamību un Latvijas kultūras un vēstures mantojumu.

Dziesma ir viens no šiem mantojumiem, kas izsenis latviešu tautai bijis iemīļots un godā celts izteiksmes līdzeklis un pavadījis mūs gan sadzīviski, gan vēsturiski nozīmīgos un izšķirošos brīžos. Ne velti pasaulē mūs pazīst kā dziedošu nāciju.

Godājot dziesmoto tautu un Latvijas Valsts simtgadi, Radio SWH veido Latvijas simtgades dziesmu izlasi, kas atspoguļo tautā iemīļotākās latviešu dziesmas laika posmā no 1918. gada līdz 2018. gadam, un aicina ikvienu veidot Latvijas simtgades dziesmu izlasi kopā.

Latvijas simtgades dziesmas tiks noteiktas, piedaloties Latvijas tautai un žūrijai, kuru pārstāvēs sabiedrībā zināmi dažādu kultūras jomu pārstāvji. Simts labākās dziesmas noteiks tauta balsojumā, kas ilgs pusgadu. Šī balsojuma rezultāts taps iemūžināts kā Latvijas Valsts simtgades simbols.

Kultūrvēsturiskā projekta nobeigumā 100 dziesmas tiks apkopotas un īpašā kapsulā pasniegtas Latvijas Valsts prezidentam Latvijas Valsts simtgadē. Kapsula glabās dziesmu ierakstus un visu dalībnieku vārdus, kuri būs piedalījušies Latvijas 100 dziesmu izlases veidošanā.

Nākamajā gadā pēc Valsts simtgades svinībām plānots veidot māksliniecisku instalāciju vidē kādā no galvaspilsētas centrālajām vietām, kas vizuāli un audiāli dos iespēju iepazīties ar Latvijas simtgades 100 dziesmu izlasi. Arī šajā monumentā tiks gravēti visu šī projekta dalībnieku vārdi.